info@s-ag.nl |  074-267 0889
074-267 0889 info@s-ag.nl Menu

Erfrechtplanning

Laat u niet verrassen, regel de overgang van uw bezittingen en vermogen vooraf

Het valt ons op dat veel mensen hun zaken rondom een eventueel overlijden onvoldoende goed geregeld hebben. Ze vinden het belangrijk, maar schuiven het steeds voor zich uit. Verder vinden ze het behoorlijk ingewikkeld. Uiteindelijk gaat het er om “Hoe” zaken zijn geregeld en “Wat” er geregeld moet worden.

Waarom laten mensen dit gebeuren? Waarom organiseren ze het niet en weten ze niet wat er gebeurt, als iemand plotseling weg valt? Iedereen is het er over eens dat je vervelende verrassingen zou moeten voorkomen. Het is immers ergerlijk als je onnodig veel erfbelasting moet betalen en je een maximale eigen bijdrage in de zorg krijgt opgelegd.

Schröder AdviesGroep BV heeft het pakket diensten dat zij aanbied uitgebreid met Erfrechtplanning.

We brengen de individuele situatie in kaart, te beginnen met de eigen wensen en doelstellingen. We zoeken naar een passende en persoonlijke oplossing. Samen met de ervaren mensen van Erfrechtplan BV nemen we het plan door op juridische haalbaarheid, waarna het voorstel aan u wordt voorgelegd.

Erfrechtplan BV heeft een groot netwerk van lokale notarissen die specialist zijn op dit gebied. Ze zijn deskundig in testamenten, levenstestamenten, voogdij en vermogens overdracht. Samen met de door u gekozen notaris lopen we het plan door, zodat de door u benoemde wensen en doelen omgezet kunnen worden in een testament, voogdijschap, levenstestament of een schenking.

Wat is erfrecht?

Wanneer iemand komt te overlijden worden er bezittingen en/of schulden nagelaten. Erfrecht regelt de overgang van deze bezittingen of schulden naar de erfgenamen. Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en wat zij krijgen. We noemen dat ‘wettelijk erfrecht’.

Waarom een testament?

Met een testament bepaal je zelf hoe de nalatenschap afgehandeld wordt. Hiermee voorkom je onvoorziene kosten of vervelende situaties voor degene die achterblijven. Je kunt in een testament diverse zaken vastleggen, zoals:

 • Wie zijn de erfgenamen?
 • Wat wil je ze nalaten?
 • Wie neemt de zorg van de minderjarige kinderen op zich?
 • Hoe voorkom je dat er onnodig hoge erfbelasting betaald moet worden?
 • Hoe voorkom je dat er een onnodig hoge eigen bijdrage zorg betaald moet worden?
 • Wie is de testamentair-executeur?
 • Wat zijn de wensen voor de uitvaart?
 • Alle overige wensen

Waarom een levenstestament?

Bij een levenstestament gaat het om zaken die u wilt regelen voordat er een overlijden plaats vindt. Daarin kunt u de wensen en regelingen die voor u belangrijk zijn vastleggen. Deze regelingen gaan in als men zelf niet in staat is om de eigen belangen te behartigen. Het gaat om het organiseren van:

 • Administratieve zaken
 • Zakelijke belangen
 • Persoonlijke belangen
 • Medische wensen
 • Erfrechtplanning

Waarom schenken?

Er zijn een aantal reden om vermogen over te dragen of te schenken. Je verlaagd daardoor het vermogen. Schenken kan door geld over te maken naar een rekening van een ander. De wet stelt geen eisen aan het schenken van geld. Dat doen ze wel als er een ‘schenking op papier’ wordt gedaan. Daarom is het belangrijk om een schenking door een notaris vast te laten leggen.

Wat mag u verwachten?

 • een vrijblijvend en kosteloos gesprek bij u thuis, waarbij we uw persoonlijke situatie in kaart brengen
 • een gespreksverslag in begrijpelijke taal
 • wij zijn uw contactpersoon en maken een samenvatting voor de notaris
 • bezoek aan de notaris om alle besproken punten samen door te nemen
 • het controleren van de door de notaris gemaakte conceptaktes
 • u kunt bij ons terecht met uw vragen en eventuele onduidelijkheden

Het 5 stappenplan van Schröder AdviesGroep BV

 1. Oriëntatie gesprek

  In dit gesprek, in uw eigen omgeving, aan uw eigen tafel, geven wij aan hoe het erfrecht in Nederland is geregeld. We leggen uit wat de gevolgen zijn van een overlijden van u of uw partner, wie de wettige erfgenamen zijn en hoeveel erfbelasting er betaald moet worden. Verder geven we aan wie er wel en wie niet een deel van de nalatenschap kunnen opeisen.
  We lopen de zaken die mogelijk opgenomen kunnen worden in een testament door. We leggen uit wat de voordelen kunnen zijn voor uw erfgenamen en welke gevolgen het kan hebben voor de erfbelasting en de eigen bijdrage in de zorg. Verder geven we aan welke voordelen een levenstestament kan hebben. Aan het einde van het gesprek worden de eventuele kosten besproken als u de stappen naar de notaris wilt maken. Deze zijn afhankelijk van uw wensen en uw persoonlijke situatie. We noemen het totaal bedrag inclusief kosten van notaris, de kosten van onze begeleiding, de kosten van het inschrijven in het centraal testamentregister en de BTW. Zo voorkomen we verrassingen.

 2. Vervolg stap; het gespreksverslag

  Als u besluit op ons aanbod in te gaan, kunt u het volgende van ons verwachten:
  U ontvangt een persoonlijk en leesbaar verslag, waarin u alle zaken die besproken zijn terug vindt, zodat u dat nog eens rustig kunt nalezen. We nemen contact met u op of er naar aanleiding van het verslag nog vragen of opmerkingen zijn. Daar waar meer informatie nodig is, krijgt u deze van ons. We leggen contact met de notaris en bespreken wat voor u belangrijk is. Uw wensen worden vertaalt, zodat de notaris weet welk testament nodig is. In overleg wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de notaris.

 3. Intakegesprek bij notaris

  Tijdens de afspraak met de notaris worden alle besproken punten nog een keer door gelopen. Als er dan nog onduidelijkheden zijn, worden vragen beantwoordt en wordt er duidelijkheid gegeven.

 4. Controle conceptaktes

  In dit gesprek, in uw eigen omgeving, aan uw eigen tafel, geven wij aan hoe het erfrecht in Nederland is geregeld. We leggen uit wat de gevolgen zijn van een overlijden van u of uw partner, wie de wettige erfgenamen zijn en hoeveel erfbelasting er betaald moet worden. Verder geven we aan wie er wel en wie niet een deel van de nalatenschap kunnen opeisen. We lopen de zaken die mogelijk opgenomen kunnen worden in een testament door. We leggen uit wat de voordelen kunnen zijn voor uw erfgenamen en welke gevolgen het kan hebben voor de erfbelasting en de eigen bijdrage in de zorg. Verder geven we aan welke voordelen een levenstestament kan hebben. Aan het einde van het gesprek worden de eventuele kosten besproken als u de stappen naar de notaris wilt maken. Deze zijn afhankelijk van uw wensen en uw persoonlijke situatie. We noemen het totaal bedrag inclusief kosten van notaris, de kosten van onze begeleiding, de kosten van het inschrijven in het centraal testamentregister en de BTW. Zo voorkomen we verrassingen.

 5. Ondertekenen aktes bij notaris

  Het 2e gesprek bij de notaris is de formele stap. Op basis van de conceptaktes en de eventuele opmerkingen zijn de definitieve aktes opgesteld. Tijdens deze afspraak ondertekent u de persoonlijke aktes. Deze aktes regelen uw nalatenschap volgens uw wensen en doelstellingen.

We realiseren ons dat elke situatie anders is. Het gaat om uw persoonlijke wensen en doelen. We werken graag met maatwerkoplossingen en kijken graag samen met u naar het testament dat het beste bij u past.